Výstava: Diktatura versus naděje v Liberci

Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravila již desátou reprízu výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“.

„Diktatura versus naděje“ představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků.

Desátá repríza výstavy v prostorách moderní budovy Technické univerzity v Liberci představuje téma zejména vysokoškolským studentům, a tím naplňuje svůj vzdělávací cíl.

Výstava „Diktatura versus naděje“ byla již prezentována na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové a v Památníku Vojna.

Slavnostní vernisáž se za přítomnosti paní prorektorky Soni Jandové, autorek výstavy a zástupců ÚSTR odehraje v pondělí 30. listopadu v 12.30 hod.

Výstava je v prostorách pavilonu G dostupná do 22. prosince 2015.

K výstavě je vypracován výukový materiál, který je volně ke stažení zde:

http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje#nabidka

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Fotografie zde:

http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje

http://www.tul.cz/

Zdroj: TZ ÚSTR