Mezinárodní workshop pro mladé žurnalisty, politology a historiky

Ústav pro studium totalitních režimů je partnerem mezinárodního workshopu Solidarity Academy 2016 s tematickým zaměřením na spolupráci zemí Visegrádské čtyřky, který je určen pro mladé novináře a novinářky, případně zájemce a zájemkyně z politologických a historických oborů s ambicí publikovat v médiích. Termín odevzdání přihlášek je 22. listopadu 2015.

Prosím Vás o rozšíření informací o tomto projektu mezi ty Vaše kolegyně a kolegy, které by workshop mohl zaujmout. Předem za to děkuji.
Podrobnější informace naleznete níže v emailu a v příloze.

Ústav pro studium totalitních režimů zve k účasti na projektu Solidarity Academy 2016:

Solidarity Academy 2016 – mezinárodní vzdělávací projekt pro mladé novináře/novinářky hledá účastníky/účastnice workshopu v únoru 2016.

Solidarity Academy (Akademia Solidarności) je mezinárodní vzdělávací projekt pro mladé novináře/novinářky, mediální analytiky/analytičky a zájemce/zájemkyně z politologických a historických oborů s ambicemi publikovat v médiích organizovaný pravidelně Evropským centrem Solidarity (Europejskie Centrum Solidarności) v Gdaňsku.

Cílem Akademie je rozvíjet historický a společenskovědní rozhled mladých novinářů/novinářek i jejich žurnalistické dovednosti. V duchu idejí polského hnutí Solidarita je důraz kladen zejména na téma svobody a možnosti demokratických společenských změn. Absolventi/absolventky předchozích workshopů Solidarity Academy dostávají příležitost publikovat články v časopise New Eastern Europe a na webovém portále Eastbook.eu.

Visegrádská spolupráce je tématem nadcházející, už dvanácté Solidarity Academy, která se koná ve dnech 21. – 27. února 2016 v Gdaňsku.

Hlásit se mohou novináři/novinářky, politologové/politoložky a historici/historičky ve věku 20-30 let ze zemí Visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko). Z přihlášek organizátoři vyberou 16 úspěšných, kteří/které se zúčastní únorového workshopu v Gdaňsku.

Přihlášku vyplňte nejpozději 22. listopadu 2015:

Application Form

Pracovním jazykem projektu je angličtina.

Organizátoři hradí cestovné do výše 100 euro a pobyt účastníků/účastnic akce v Gdaňsku.

Více informací naleznete na webu Solidarity Academy a na facebooku.

Předběžný  program Solidarity Academy 2016 najdete v příloze emailu.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na organizační tým: academy@solidarity.org.pl.

Organizátory a partnery projektu jsou: Europejskie Centrum Solidarności (Polsko), The Jan Nowak-Jezioranski College ve Vratislavi (Polsko), Fundacja Wspólna Europa (Polsko), Ústav pro studium totalitních režimů (Česká republika), Ad hoc (Slovensko) a József Attila Kör Irodalmi Egyesület (Maďarsko).

Zdroj: TZ ÚSTR