Program Mezinárodního dne archeologie (17. říjen 2015)

Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky

10:00–16:00 – den plný informací, her a zážitků: návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci archeologů a antropologů v terénu, dozvědět se novinky ze světa české i světové archeologie a zjistit, kde a jak lidé na našem území v minulosti žili. Od archeologického výzkumu nanečisto, přes odkrytí a dokumentaci kostrového hrobu až po určování věku či pohlaví kostry nebo ohledání pravěké zlomeniny. V archeologické laboratoři se pokusí slepit keramickou nádobu a určit její stáří. Z dávných řemesel si děti i dospělí budou moci vyzkoušet drcení obilí, tkaní na stavu i destičkách, barvení textilu, ražbu keltských mincí či výrobu drátěných šperků. Nahlédnou i do pravěké kuchyně nebo zjistí, jak hodovali staří Řekové, k čemu všemu je dobrý olivový olej i to, jak vypadal běžný den v římské legii.

Pro zájemce budou připraveny bloky krátkých přednášek o archeologických a antropologických zajímavostech (od 11:00, 13:00 a 15:00), prezentace o letecké archeologii či době železné i ukázky replik a originálů archeologických nálezů. V našem Hyde Parku pak odpovíme na všechno, co návštěvníci chtěli vědět o archeologii, ale neměli se koho zeptat. S působením českých týmů v Súdánu se zájemci budou moci seznámit také díky výstavě „Z Asuánu do Chartúmu. České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“ v Křížové chodbě Karolina. Možnost občerstvení pro malé i velké bude zajištěna ve Studentském klubu.

Náprstkovo muzeum, Beltémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída

10:00–17:00 – bohatý program na nádvoří muzea. Formou přednášek, posterů a dílen (nejen pro děti) budou návštěvníkům představeny nejen zahraniční výzkumy Českého egyptologického ústavu, Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a Národního muzea – Náprstkova muzea, ale také kultury, které tyto expedice zkoumají. Součástí budou komentované prohlídky probíhajících výstav „České výzkumy v Súdánu“ a „Bedřich Hrozný – Sto let od rozluštění chetitského jazyka“.

Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1, metro Malostranská

10:00-17:00 – v rámci programu pro veřejnost i rodiny s dětmi budou moci návštěvníci kromě různých aktivit nahlédnou i do specializovaných pracovišť ústavu a též si prohlédnout pravěké pohřby v rozšířené virtuální realitě. Další program nabízí Archeologický ústav na Vyšehradě.

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc

14:00 – možnost zúčastnit se komentované prohlídky skvělé výstavy „Hroby barbarů – svět živých a mrtvých doby stěhování národů“ a navštívit tuto i další archeologické i jiné výstavy a expozice muzea. V rámci Mezinárodního dne archeologie bude vstupné pro dospělé poloviční a zcela zdarma pro děti a studenty do 26 let.

Archeopark Liboc, V domcích 29, Praha 6

14:00-19:00 – oslava Mezinárodního dne archeologie proběhne v archeoparku provozovaném společností Archaia v podobě Podzimní středověké slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky dobového života, řemesel, hudby i jídla. To vše za mírné vstupné (dospělí Kč 40,-, děti 6-14 let Kč 20,-, děti do 6 let zdarma).

Labrys s.r.o. Hloubětínská 16/11, Praha 9

10:00-16:00 – v prostorách společnosti Labrys budete moci prostřednictvím jednotlivých profesí projít celým archeologickým výzkumem. Od nálezu střepů v terénu, přes lepení fragmentů a odbornou dokumentaci nálezů a až po sestavení nálezové zprávy. Přednášky o práci archeologa, antropologa, osteozoologa a dalších profesí a o archeologických výzkumech budou začínat každou půlhodinu v knihovně společnosti.

Muzeum T. G. M. Rakovník, Náměstí Obětovaných 1, Rakovník

zve na archeologickou vycházku na bojiště z podzimu roku 1620, kdy se zde střetla císařská a stavovská vojska. K vidění budou terénní pozůstatky zemních opevnění obou armád. Sraz zájemců bude ve 14:00 hod. na nádvoří muzea.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky u Prahy

přiblíží zájemcům jedinečný archeologický výzkum, který probíhal od roku 1980 podél železniční trati v Dolních Roztokách. V sobotu 17. října proběhnou v 10:00, 14:00 a 16:00 hod. komentované prohlídky výstavy přímo v muzeu. Návštěvníci se tak dozvědí mnoho zajímavostí a nečekaných zjištění, které přinesl výše zmíněný archeologický výzkum.

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, Chrudim

9:00 – 12:00 bude v muzeu probíhat workshop s názvem „Od obilí ke chlebu. Drcení obilí, zpracování těsta, pečení“. Příchozí si zde budou moci vyzkoušet historické způsoby zpracování obilí a současně se prostřednictvím přítomných odborníků dozvědět více o životě dávných zemědělců na Chrudimsku i jinde.

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, Český Krumlov

v prostorách muzea si budou moci zájemci zdarma užít novou interaktivní archeologickou expozici a s pomocí moderních technologií vyzkoušet 3D zobrazení pokladu z doby bronzové na svých mobilních telefonech nebo tabletech. Tak si je vezměte do muzea s sebou!

Národní památkový ústav v Telči, Hradecká 6, Telč

v blocích od 9:30 a od 11:00 zve veřejnost na přednášku „Co je a není archeologie?“ doprovázenou nahlédnutím do archeologické laboratoře a zanořením se do hlubin cvičných archeologických sond. Program si díky zkušeným průvodcům užijí dospělí i děti.

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice

20. října 2015 (!)  – zve v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie širokou veřejnost na přednášku spojenou s besedou na téma „Nová archeologická expozice – Proti proudu času, aneb na co se můžete těšit“. Přednáška představí chystanou novou archeologickou expozici, pozadí jejího vzniku a nejzajímavější předměty ilustrující bohaté dějiny regionu. V diskusi bude příležitost se rozhovořit na veškerá s archeologií související témata.

Galerie antického umění, Františkánský klášter Hostinné, Nádražní 119, Hostinné

20. října 2015 (!) – 17:00 – při příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie zve Galerie antického umění na přednášku s názvem: „Podmanivá krása římského umění“ doprovázenou komentovanou prohlídkou části galerie s odlitky římských sochařských děl.

Zdroj: http://denarcheologie.cz/