Blíží se Mezinárodní den archeologie a s ním akce pro veřejnost (17. říjen 2015)

Po loňském zkušebním ročníku, kdy pořadatelé s potěšením zjistili, že zájemců o archeologii je u nás dost a dost, dokončují nyní přípravy druhého ročníku. Cílem je nabídnout tuto formu zábavy a poučení ve větší míře veřejnosti v regionech a přitom ale udržet míru aktivit v Praze. S pomocí nadšených kolegů z nejrůznějších institucí se to začíná dařit.

Meninárodní den archeologie

Odkazy na jednotlivé akce v ČR najdete v Google mapě. Ale již teď se více dozvíte na Facebooku.

Co je mezinárodní den archeologie a proč se koná?

Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili Indiana Jonese.

Organizací MDA my archeologové usilujeme o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízíme možnost zapojení do mnoha různých aktivit. Hlavně je ale MDA oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás.

Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé konal i v České republice.

Přijďte si tedy užít svátek nejdobrodružnější vědy i vy, těšíme se na Vás!

Na Mezinárodním dni archeologie 2015 spolupracují:

Ústav pro klasickou archeologii FF UK                           

Český egyptologický ústav FF UK                                       

Ústav pro archeologii FF UK                                                

Národní muzeum, Archeologie na dosah

Muzeum hlavního města Prahy                                           

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.                        

Národní památkový ústav                                                      

Ústav archeologické památkové péče Středních Čech

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur                                                             

Archaia, o. p. s.

Labrys, o.p.s.

Muzeum TGM Rakovník                                                        

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Regionální muzeum v Chrudimi

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zážitkový park Zeměráj

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Katedra archeologie FF ZČU

Edukační centrum NPÚ v Telči

Galerie antického umění, Františkánský klášter Hostinné

Muzeum Kadaň/Kulturní zařízení Kadaň

Zdroj: http://denarcheologie.cz/