Poláci našli 1000 let starou hrobku válečníka

Velký hrob, tvořený dřevěnou konstrukcí zapuštěnou v zemi, objevili archeologové při vykopávkách blízko Sandomierze. Jedná se o první takový nález v této oblasti.

Hrobka, Polsko
foto: scienceinpoland.pap.pl

“V okolí hrobu jsme našli fragmenty hliněného nádobí a stopy po ohni – pravděpodobně šlo o zbytky pohřebních obřadů,” je přesvědčen Dr. Marek Florek z Ústavu archeologie Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu.

Stěny pohřební komory objevené archeology měly strukturu palisády – byly postaveny z těsně sousedících dřevěných kůlů. Uvnitř byl pohřben muž. U jeho hlavy archeologové objevili hliněné nádoby, a ve výšce krku prsten vyrobený ze stříbra. V hrobu byly i další předměty, například bronzová spona, sada na rozdělávání ohně, nůž a kostěné pouzdro na nůž.

Archeologové definují hroby tohoto typu jako “komorní hroby”. Jsou známy především z raně středověké Skandinávie, Rusi, oblasti severního Německa, ojedinělé hroby tohoto typu byly nalezeny i v jiných částech střední Evropy. Tyto hroby jsou obecně považovány za hroby představitelů místní elity – kmenových vůdců, bojovníků čí členů knížecích družin. V severní Evropě jsou často spojovány s Vikingy.

“V polských zemí byly v těchto hrobech pohřbíváni bojovníci sloužící dynastii Pisatovců (první polský knížecí rod vládnoucí přibližně v letech 930  – 1370) a pocházející ze Skandinávioe nebo Rusi. Nově objevená hrobka zapadá do tohoto scénáře, pochází z počátku 11. století.

Jelikož v hrobě bylo jídlo a nápoje, stejně jako jiné předměty, máme co do činění s pohřby lidí, kteří buď byli ještě pohané, nebo byli formálně pokřtěni, stále dodržovali některé pohanské tradice,” řekl Dr. Florek.

Zdroj: http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news,406169,thousand-years-old-elite-grave-discovered-in-sandomierz.html