Historické soutěže pro studenty i veřejnost vyhlášeny

Sdružení PANT a portál Moderní dějiny.cz vyhlašují v dvě soutěže pro studenty i veřejnost. Věnujte, prosím, následujícím informacím pozornost a zapojte se!

EUSTORY

Devátý ročník mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol v ČR, která je soutěží vyhlašovanou MŠMT typu B, je zasvěcen tématu „Příběh fotografie – Paměť a dějiny před i za objektivem“.
Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky. Soutěžní práce je nutné zaslat do 15.2.2016.
Pravidla, přihlášku a bližší informace naleznete ZDE.

Příběhy 20. století

Třetí ročník největší dokumentaristické soutěže v České republice Příběhy 20. století organizují neziskové organizace Post Bellum a PANT.
Zapojit se může každý (z ČR i SR), kdo se zaregistruje do 29.2.2016 na www.pribehy20stoleti.cz a uloží zde svůj soutěžní příspěvek – autorskou audio či video nahrávku pamětníka spolu s textovým zpracováním příběhu. Soutěží se ve třech kategoriích: žákovské (od 13 let), studentské (od 16 let) a dospělé (od 19 let).
Pravidla, přihlášku a bližší informace naleznete ZDE.

Cílem soutěží je atraktivní formou probudit zájem o historii, své okolí i své bližní. Neváhejte a zapojte se!

Zdroj: TZ Redakce portálu Moderní dějiny