Unikátní indická miniatura ze sbírek Národního muzea se vrací z mezinárodní výstavy v New Yorku

Národní muzeum zapůjčilo jedinečnou miniaturu z počátku 17. století na prestižní mezinárodní výstavu Sultans of Deccan India, 1500–1700: Opulence and Fancy, kterou uspořádalo ve dnech 20. 4. – 26. 7. 2015 The Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Vzácná miniatura, která byla doposud v zahraničí vystavena pouze jednou, představuje bohatě iluminovaný a zlacený list z portrétního alba mughalského císaře Džahángíra. Tento portrét, jenž zobrazuje sultána z Bídžápuru v jižní Indii, byl císaři Džahángírovi zaslán mezi lety 1610–1611. Nyní se miniatura, která při svém prvním vystavení mimo Evropu vzbudila ohromný zájem nejen mezi odborníky, navrací zpět do bezpečí pražského depozitáře.

Jedinečné dílo ze sbírek Národního muzea vzbuzuje velký zájem odborníků na indickou miniaturní malbu, a proto nemohlo chybět na stěžejní výstavě Metropolitního muzea umění v New Yorku, kde právem patřilo mezi přední exponáty. Výstava, na kterou zapůjčila své předměty nejvýznamnější světová muzea, představila poprvé kompletní umění a řemesla dakšinských sultanátů v jižní Indii v období 1500–1700. Sláva těchto sultanátů spočívá ve zcela unikátním uměleckém projevu ve sféře architektury i umění.

Detail miniatury A12182 s vyobrazením sultánových slonů Atíše Chána a Čančaly
Detail miniatury A12182 s vyobrazením sultánových slonů Atíše Chána a Čančaly. foto: Národní muzeum


List Džahángírova alba představuje mistrovskou práci malby provedené ve vrcholném dakšinském stylu s nápisem v perštině. Jedná se o dílo nejvyšší kvality, které zobrazuje sultána Ibráhíma Ádilšáha II, vládce Bídžápuru v letech 1580–1627. Tento sultán byl známým hráčem na tambur. Je zpodoben v nádherném šatu, jak sedí v zahradě opřený o velký polštář. Doprovází ho tři muži sedící proti němu. Celková kompozice zahrnuje dvě evropské rytiny, sv. Františka a sv. Kateřinu ze Sieny. Zkušený malíř předvedl vynikající práci štětcem, zvláště pokud jde o obličeje a detaily. Malba představuje vrcholné dílo slavného malíře Farrúk Béga.

Unikátní průzkum miniatury přinesl zajímavé objevy

Před vystavením miniatury v Metropolitním muzeu umění v New Yorku realizovalo Národní muzeum ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky restaurátorský a technologický průzkum, jehož cílem bylo získání nových informací týkajících se vzniku miniatury, techniky malířské výzdoby a míry jejího poškození. Výsledky průzkumu byly prezentovány i v rámci mezinárodního Symposia „Past and Future: Art and Preservation in the Deccan“.

Zdroj: TZ NM