Archiv štítku: Památník Vojna

Výstava: Diktatura versus naděje v Památníku Vojna

Památník Vojna u Příbrami ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravil pro své návštěvníky výstavu o perzekuci církve Diktatura versus naděje.

Výstava Dikeatura versus naděje

Diktatura versus naděje představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků.

Památník Vojna je místem, kde věznění a nucené práce přímo probíhaly. Výstava je umístěna v prostorách dochovaného autentického ubytovacího objektu a svou výpovědí dokresluje celkový dojem z návštěvy památníku.

Výstava Diktatura versus naděje byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky a v Galerii biskupství v Hradci Králové.

Výstava bude v Památníku Vojna dostupná do 22. listopadu 2015.

Zdroj: http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje#vojna