Originální rukopis Rusalky bude vystaven v Českém muzeu hudby (11. – 17. 4. 2017)

Ze své úspěšné výstavní premiéry v New Yorku se vrátil unikátní autograf partitury Rusalka. Originální rukopis slavné opery Antonína Dvořáka byl naposledy v České republice vystaven před více než 25 lety a nyní jej budou mít návštěvníci možnost spatřit po dobu jednoho týdne v Českém muzeu hudby. Kromě rukopisu se všichni dvořákovští nadšenci mohou těšit také na tzv. Dvořákův americký skicář č. 6, první vydání libreta opery, dopisy adresované skladateli nebo první nahrávky árií z opery, které si budou moci poslechnout na tabletu. Představeny budou i různé kostýmní a scénické návrhy Rusalky vytvořené během 20. století významnými výtvarníky a nebudou chybět ani opravdové kostýmy ze sbírek Národního divadla. Výstava bude k vidění od 11. do 17. dubna 2017, každý den od 10:00 do 18:00 hodin.

Rukopisná partitura Rusalky
Rukopisná partitura Rusalky, foto: NM

Americké publikum žilo začátkem letošního roku Antonínem Dvořákem a jeho operou Rusalka! V jedinečných prostorách Metropolitní opery zazněly během měsíce února tóny světově proslulé české opery, kde ji bylo možné slyšet, od jejího prvního uvedení v roce 1993, zatím jen dvakrát. Světovou premiéru slavného Dvořákova díla doprovodila právě výstava unikátního rukopisu opery ze sbírek Národního muzea, který se představil vůbec poprvé ve své historii v zahraničí.

Výstava Rusalka vznikla díky spolupráci Českého centra New York, Národního muzea, Metropolitní opery, Generálního konzulátu ČR v New Yorku a Americké společnosti Antonína Dvořáka (DAHA).

„Výstavu Rusalka jsme představili v České národní budově v New Yorku a vzbudila u americké veřejnosti velký zájem. A tak jsme se rozhodli ji milovníkům tvorby Antonína Dvořáka zpřístupnit také u nás. Po dobu jednoho týdne tak mohou obdivovat jedinečné předměty z nejrozsáhlejšího souboru dvořákovských materiálů na světě, který Národní muzeum spravuje,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Někdy si plně neuvědomujeme hodnotu a význam artefaktů spojených s naší minulostí a kulturou; teprve zájem zahraničí jako by unikátní objekt postavil do nového světla znovuobjevené atraktivity. Také Dvořákův autograf Rusalky se vrací z New Yorku ozářen užaslou pozorností amerického publika. Nechme se i my zasáhnout jedinečností a autentičností záznamu, jehož interpretace dobyla svět. A nejen ten Nový,“ dodává ministr kultury ČR Daniel Herman.

Kromě originálního autografu partitury také vyniká tzv. Dvořákův americký skicář č. 6, který si Dvořák vedl v Americe a později po návratu do Prahy si do něj poznamenal některé skici k Rusalce. Vedle něj budou k vidění originální dopisy z kanceláře Dvorní opery ve Vídni s podpisem Gustava Mahlera adresované Antonínu Dvořákovi, jež se týkají plánovaného provedení opery ve Vídni v roce 1901, ke kterému ale nakonec nedošlo. Dále budou vystaveny podobizny G. Mahlera a A. Dvořáka nebo první vydání libreta opery.

 Cesta Rusalky na světová operní jeviště

Rusalka byla napsána na sklonku Dvořákova života a je vyvrcholením jeho skladatelské kariéry. Kvalita a oblíbenost díla je stvrzena tím, že si udržuje své místo na stálém repertoáru známých světových operních domů a tvoří tak spolu se Smetanovou Prodanou nevěstou dvojici významných českých oper 19. století. Kouzlo Rusalky spočívá ve výjimečném spojení libreta Jaroslava Kvapila a hudby zralého Dvořákova stylu – v její originální poetičnosti, ucelenosti, v síle lyrického a dramatického výrazu.

Cesta Rusalky na světová operní jeviště však nebyla jednoduchá. Její pražská premiéra se sice uskutečnila záhy po jejím dokončení v roce 1901, další světové premiéry však na sebe nechaly dlouho čekat. O provedení ve Vídni se sice zajímal již Gustav Mahler v roce 1901, ale z tohoto provedení nakonec sešlo. Dvořák s Mahlerem již také jednal ohledně podpisu smlouvy s vídeňskou Dvorní operou. Premiéru měla opera ve Vídni až v roce 1910, a sice v rámci hostování brněnské opery v Dělnickém domě ve Vídni. Vlastního vídeňského nastudování se Rusalka dočkala až v roce 1964 ve Volksoper v režii a hudebním podání českých umělců. Vídeňská Státní opera uvedla Rusalku vůbec poprvé teprve v roce 1987. Německé premiéry se ujalo město Stuttgart, které uvedlo Rusalku již v roce 1929. V dalších evropských městech se pomalu začala objevovat na repertoáru až ve druhé polovině 20. století.

V Metropolitní opeře v New Yorku se své premiéry Rusalka dočkala až v roce 1993. Této události však v Americe předcházelo několik uvedení – provedení českými krajany v Cicero-Berwyn (Illinois) již v roce 1935 nebo v roce 1945 v Detroitu z iniciativy Detroit Friends of Opera. V New Yorku následovalo v 50. letech několik koncertních provedení s doprovodem klavíru (v letech 1950 a 1955). Jako newyorská premiéra je označováno studentské provedení Juilliard American Opera Center v roce 1975.

České muzeum hudby bude po dobu trvání výstavy Rusalka speciálně otevřeno každý den od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné do objektu po dobu trvání výstavy je 80 Kč/plné, 160 Kč/rodinné.

Zdroj: TZ NM