Památky vstupují do Roku renesanční šlechty

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu zahajují sezonu, v níž se ohlédnou za nevýznamnějšími renesančními šlechtickými rody naší historie. Na třiceti památkových objektech budou po celý rok probíhat výstavy i doprovodné programy zaměřené právě na renesanci. NPÚ také přichází s novinkou pro neslyšící návštěvníky, kterým začne nabízet elektronické průvodce. Odborníci památkového ústavu chtějí veřejnosti letos rovněž připomenut význam krajiny a připravují nový ročník ocenění Patrimonium pro futuro. V roce 2017 pak začne i několik významných památkových obnov.

„Rok renesanční šlechty je po velmi úspěšném Lucemburském roku připomínající odkaz Karla IV. dalším dílem ze série našeho dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů. Symbolicky jej otevírá výstava na Pražském hradě nazvaná Mars a Venuše, na níž se návštěvníkům představí klíčová umělecká díla z časů císaře Rudolfa II., která jsou ve sbírkách hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu,“ zve návštěvníky na novou sezonu generální ředitelka Naďa Gorycková.

Na výstavě, kterou budou moci návštěvníci shlédnout do konce dubna, jsou zastoupeny obrazy rudolfínských umělců a skvosty nizozemského, francouzského a německého malířství.

„Jde většinou o díla, která v průběhu staletí získali velkorysí sběratelé z rodů, jako jsou Valdštejnové, Schwarzenbergové, Pallaviciniové, Kinští, Blümegenové či Czernin-Morzinové. Výstava je však jen zlomkem rozsáhlého odkazu manýristické kultury v českých zemích. Pro poznání dalších pokladů tohoto slavného období je nutné navštívit samotná aristokratická sídla,“ upozorňuje kurátor Roku renesanční šlechty Michal Konečný.

Vyvrcholení Roku renesanční šlechty přinese výstava Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na renesančním zámku Březnice věnovaná českému místodržícímu u příležitosti 450. výročí nástupu jeho vlády v Tyrolsku. Výstava pořádaná ve spolupráci s Kunsthistorisches Museum Wien bude otevřena od 27. května až do konce října. Na konci června se pak v moravských Bučovicích, které zatím patří k méně známým památkám, otevře zcela nová interaktivní expozice Moravský renesanční šlechtic ve svém labyrintu, kterou doplní nový tištěný průvodce. Do Prahy se Rok renesanční šlechty vrátí opět v říjnu výstavou Podoby a příběhy pořádanou ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Nabídne jedinečnou kolekci renesančních portrétů a osobních předmětů nejvyšší české a moravské šlechty.

Na dalších třiceti hradech a zámcích budou pak po celý rok 2017 probíhat další doprovodné akce. S významnými osobnostmi z řad renesanční aristokracie, renesanční zámeckou architekturou, skvostnými interiéry i desítkami příběhů se návštěvníci setkají ve Velkých Losinách, v Uherčicích, na hradě Pernštejně, v Rožmberku, Českém Krumlově, Třeboni, Červené Lhotě, Jindřichově Hradci, Kratochvíli, Vimperku, Telči, Červeném Poříčí, Horšovském Týně, Náchodě, Opočně, Litomyšli, Slatiňanech, na Frýdlantu, Grabštejně a v Benešově nad Ploučnicí. Čtenáři se dočkají i vydání menší publikace o renesančních objektech a na podzim vyjde velká reprezentativní publikace Renesanční hrady a zámky ve správě NPÚ.

Součástí Roku renesanční šlechty je též tradiční Hradozámecká noc, která proběhne 26. srpna (poslední srpnovou sobotu) na zámku v Náměšti nad Oslavou. Návštěvníci se mohou těšit na mimořádně otevřenou oratoř zámecké kaple s výstavou šestidílné Bible kralické – cenného renesančního tisku, který vznikl za Žerotínů na náměšťském panství. Veškeré informace o akcích spojených s Rokem renesanční šlechty naleznou návštěvníci na webových stránkách Národního památkového ústavu.

Památky vycházejí vstříc neslyšícím

„Koncem loňské sezony jsme otestovali elektronické průvodce pro neslyšící návštěvníky a v sezoně 2017 už budou nedílnou součástí nabídky na státních zámcích v Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou a na Červené Lhotě. Jakmile přijde neslyšící návštěvník na pokladnu, bude mu nabídnut vedle psaného textu i tablet a on s ním může absolvovat běžnou návštěvnickou trasu za doprovodu videonahrávky ve znakovém jazyce, což mu usnadní orientaci v prostoru,“ upozorňuje na novinku generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Soubor krátkých filmů byl natáčen vždy v autentickém prostředí, tedy v daném sále či pokoji, a umožňuje tak neslyšícímu návštěvníkovi rychleji se zorientovat a lépe si užít prohlídku samotnou.

„Již dříve byl vytvořen obdobný průvodce kroměřížskou Květnou zahradou, letos se ale poprvé týká přímo zámeckých interiérů. Do budoucna se budeme samozřejmě snažit tuto nabídku rozšiřovat i na dalších památkách,“ doplňuje Goryczková.

Nové expozice a výstavy nejen v duchu renesance

Přestože budou památky ve správě NPÚ v roce 2017 ožívat především rytmem Roku renesanční šlechty, čeká na návštěvníky celá řada dalších akcí a novinek. Skutečnou památkovou lahůdkou je ojedinělý nález středověké nástěnné figurální malby s rytířským motivem na zámku v Kunštátě. Tento nový objev bude v průběhu měsíce června zařazen do výběrového prohlídkového okruhu.

Při příležitosti zahájení turistické sezony se 1. dubna uskuteční na hradě Křivoklát beseda kastelánů s veřejností a novináři. Přítomni budou kasteláni památkových objektů ležících na území historického přemyslovského loveckého hvozdu, tedy z hradů Křivoklát, Karlštejn, Točník a Krakovec, ale také z Hamousova statku ve Zbečně či ze zámku v blízkých Hořovicích. Na Velký pátek 14. dubna se veřejnosti otevře obnovený Novogotický templ – rozhledna v parku zámku Krásný Dvůr, která je první čistě neogotickou architekturou na našem území. Celková stavební a památková obnova objektu byla možná díky projektu financovaného z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Projekt byl realizován v letech 2014–2016 a zahrnoval komplexní stavební obnovu objektu včetně zhotovení kopií původních vitrážových oken, repliky vyhlídkové lávky a restaurování sochy polního maršála Schwarzenberga.

Na zámku v Nebílovech na návštěvníky čeká v průběhu dubna otevření architektonicky nejcennější prostory zámku – kompletně obnovené arkádové loggie zadního křídla. Reinstalace prohlídkové trasy se dočkal zámek Červená Lhota. Návštěvníci zde uvidí, jak prostory vypadaly kolem roku 1920, kdy v něm žila poslední rodina šlechtických majitelů Schönburg-Hartenstein.

Zejména nejmenší návštěvníky potěší Kunětická hora s výstavou Zpátky do pohádky. Ta přinese od května do konce září velké množství kostýmů a rekvizit z řady pohádek z tvorby České, resp. Československé televize, např. Ať přiletí čáp, královno, Zlatovláska, O princezně, která ráčkovala, Královna Koloběžka I., Princové jsou na draka, Rumplcimprcampr a dalších. Chybět nebudou ani oblíbené Krkonošské pohádky.

Krajina. Kulturní i přírodní dědictví

„Krajina je součástí našeho kulturního dědictví a Národní památkový ústav ji zvolil vedle Roku renesanční šlechty tématem roku 2017 s cílem seznámit veřejnost s jejím odkazem. Jednotlivá pracoviště NPÚ při této příležitosti připravují řadu výstav, přednášek, komentovaných prohlídek a vycházek, workshopů i edukačních programů,“ vysvětluje Naďa Goryczková.

Výstava Telč v průběhu staletí seznámí v červenci a srpnu návštěvníky zámku s historickým vývojem telčského panství od poloviny 17. století do roku 1945 a představí panství Telč jako fungující organismus, který v průběhu staletí spravovaly čtyři šlechtické rody, v rámci výstavy rovněž krátce představené. Udržení honosného rodového sídla a plnění reprezentačních povinností šlechty bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. Pro to telčské byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury pak představí v Českých Budějovicích na podzim výstava mapující vývoj a typologii venkovské architektury jižních Čech, drobnou architekturu v krajině, urbanismus jihočeské vesnice a technické stavby jako jsou mlýny, hamry, kovárny či seníky. Virtuální prohlídku typové usedlosti i s její vnitřní strukturou umožní 3D grafický model typické holašovické usedlosti, 3D fyzický model bude k dispozici dětským návštěvníkům výstavy. V areálu Hospitalu Kuks přivítá návštěvníky v květnu nový okruh zahrnující komentované prohlídky bylinkové zahrady. Jeho obsahem bude stručné seznámení s historií zahrady, její kompozicí a vývojem, následované popisem nejzajímavějších rostlin rostoucích v daném období.

Pro veřejnost je připravováno na 60 akcí a všechny informace budou zájemcům dostupné na webových stránkách NPÚ.

S krajinou až do baroka

Hlavním marketingovým tématem agentury CzechTourism je letos baroko a Národní památkový ústav se jako partner agentury k tomuto tématu připojuje prezentací míst s barokem spojených. Barokní krajinu a její stavitele přibližuje kampaň pomocí devíti témat, která umožní představit nejen nejznámější barokní skvosty, ale i méně známé památky. Mezi deseti hlavními barokními místy, která stojí za to navštívit, se tak v materiálech agentury objevují Kuks, Kroměříž, Valtice a Český Krumlov. Z objektů ve správě NPÚ jsou v tiskovinách CzechTourismu propagovány rovněž Zahrady pod Pražským hradem, Telč, Litomyšl, Lednice, Veltrusy, Manětín, Plasy, Kladruby, Nebílovy, Ploskovice, Duchcov, Libochovice, Zubrnice, Vranov nad Dyjí, Jaroměřice nad Rokytnou a Buchlovice.

Patrimonium pro futuro již počtvrté

Cenou Patrimonium pro futuro Národní památkový ústav již od roku 2014 upozorňuje na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Chce veřejnosti ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Klade si za cíl podpořit vlastníky kulturních památek a další laiky i odborníky, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Nejinak tmu bude i v roce 2017. Do konce dubna mohou územní odborná pracoviště NPÚ podávat nominace, které budou po zpracování předány do konce května odborné hodnotitelské komisi. Slavnostní vyhlášení proběhne tradičně koncem září. Počátkem léta bude spuštěno i veřejné internetové hlasování v kategorii Památky děkují. Veřejnost si bude moci vybrat favorizovanou obnovu památky až do konce srpna.

Obnova památek (nejen) s pomocí evropských peněz

Do roku 2017 vykročil Národní památkový ústav s řadou záměrů památkových obnov podpořených z finančních prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu. Náročná a dlouhodobá příprava celkem šesti projektů se vyplatila a v některých případech již NPÚ obdržel rozhodnutí o zahájení některých z nich.

„V lednu jsme ve Slatiňanech slavnostně zahájili projekt Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě, který zahrnuje revitalizaci zámeckého parku, cestní sítě a parkového mobiliáře. Dále půjde mimo jiné o dobudování infrastruktury pro návštěvníky a obnovu unikátního tzv. dětského hospodářství, od kterého je odvozen název projektu. Druhým zahájeným projektem je pak obnova vrchnostenských zahrad na hradě Pernštejně,“ uvádí náměstek pro správu památkových objektů Rudolf Pohl.

„Před podpisem rozhodnutí jsou projekty na obnovu zámku ve Vimperku, kláštera v Kladrubech a selského dvora U Matoušů v Plzni – Bolevci. Považuji za velký úspěch, že z celkových šesti podaných projektů jsme uspěli v pěti, kdy projekt zamýšlený v Náhodě byl nakonec stažen. Celkový objem financí tak bude činit přes 504 mil. korun, z nichž 85 % bude hrazeno z fondů EU,“ dodává Pohl.

V současné době vrcholí přípravy na podání dalších devíti projektů do nové výzvy, která se uzavírá 28. března. NPÚ v ní bude usilovat o obnovu opatské rezidence cisterciáckého kláštera Plasy, zámeckého areálu v Uherčicích, zámku Krásný Dvůr či zámku Zákupy, kde by mělo dojít k obnově jižního křídla hospodářského dvora. Naprázdno by neměl vyjít v případě úspěchu ani hrad Karlštejn, kde je spolu s otevřením nových expozic zamýšleno vybudování nových inženýrských sítí a moderního návštěvnického centra. Uchování památkových hodnot a obnova památky zapsané na seznamu UNESCO je smyslem projektu na zámku v Telči, týká se i dvou projektů v Litomyšli a projektu na dobudování infrastruktury zámku a zámeckého parku v Lednici. Předpokládaný finanční objem by v tomto případě činil více než 1 mld. 350 mil. korun.

V roce 2017 však NPÚ počítá i s dalšími 54 probíhajícími akcemi památkové obnovy s předpokládaným profinancováním 400 mil. Kč. Jedná se např. o probíhající rekonstrukci věže Jakobínka na hradě a zámku Rožmberk (9 mil.), pokračování prací na zpřístupnění zámku Stekník (16 mil.), zahájení opravy střech, krovů a stropů po více než čtyřiceti letech provizorní krytiny na zámku Libochovice (72 mil. v letech 2017–2020) či 2. etapu rekonstrukce bývalé mincovny na zámeckou galerii v Českém Krumlově (25 mil.). V průběhu roku 2017 pak dojde k dokončení celkem 26 akcí, jako jsou otevření nové prohlídkové trasy na zámku Hluboká nad Vltavou (25 mil.) či dokončení restaurování interiéru osmi místností Minaretu s orientální výzdobou v Lednici a jejich zpřístupnění veřejnosti po dlouhých letech (14 mil.). K nim by mělo přibýt ještě dalších 28 nových investičních akcí v objemu 302 mil. z hlavních priorit NPÚ, například celková obnova barokního krovu a stropů zámku Zákupy (35,6 mil. v letech 2017–2019), zajištění statiky a oprava divadelního sálu, oken a vchodových dveří na zámku Jezeří (16,8 mil. v letech 2017–2019) nebo obnova historických štol a sanace vlhkosti hlavní zámecké budovy v Buchlovicích (9,0 mil. v letech 2017–2018).

Zdroj: TZ NPÚ