Stoleté výročí vzniku Československa připomene série výstavních projektů

Zástupci předních kulturních institucí České a Slovenské republiky se dne 26. září 2016 u příležitosti společného zasedání vlád České a Slovenské republiky sešli v Bratislavě, aby uzavřeli memorandum o spolupráci při přípravě akcí připomínající 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků v duchu společného prohlášení předsedů vlád České a Slovenské republiky ze dne 12. května 2015. V rámci oslav tohoto významného jubilea připraví Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria v Bratislave, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum a Vojenský historický ústav Praha sérii výstav, které připomenou, jak projekt Československa ovlivnil tehdejší životní osudy obou národů s ohledem na konkrétní historické události. Hlavním bodem oslav bude společná Česko- slovenská / Slovensko-česká výstava, která se bude v roce 2018 konat v Bratislavě a Praze.

V průběhu roku 2018 se pro návštěvníky v různých koutech České a Slovenské republiky otevře hned několik nových výstav, které připomenou sté výročí vzniku Československa a společné soužití Čechů a Slováků a upozorní tak na tuto zásadní událost v dějinách obou národů.

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava 2018

Výstavu zpřístupní Slovenské národné múzeum od dubna do září 2018 v prostorách Bratislavského hradu a v říjnu 2018 poputuje do prostor Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Na realizaci obou výstavních projektů bude spolupracovat také Vojenský historický ústav Praha.

Základní koncepce je založena na konkrétních lidských osudech, které formovaly dějiny Československa. Proto se podstatnou částí výstavy stane sebeidentifikace návštěvníků, respektive jejich předků s aktéry výstavy (např. při promítání soukromých fotografií, deníkových záznamů apod.). Výstava nebude věnována pouze vzniku Československa v roce 1918, ale všem důležitým mezníkům a událostem v životě obou národů ve 20. století.

Značka Československo

Výstava ve Slovenské národní galérii v Bratislave bude zkoumat od září do listopadu 2018 fenomén spojení české a slovenské vizuální kultury na příkladu jednoho umělce (nebo menšího okruhu umělců), např. na osobnosti Dušana Samuela Jurkoviče.

Made in Czechoslovakia

Výstava v Moravském zemském muzeu v Brně, která potrvá od října 2018 celý rok, se zase primárně zaměří na historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska zejména v 19. a 20. století. Pozornost bude věnována např. průnikům mezi oběma zeměmi na cestách za vzděláním, migraci obyvatel a osobností, kulturním stykům výrazných osobností moravského a slovenského kulturního života apod.

Slezsko a Ostravsko 1918–1938

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě naváže od dubna do října 2018 na hlavní Česko-slovenskou výstavu v Praze, přičemž bude prezentovat především specifika společenského a historického vývoje v tomto období v regionu severní Moravy a Slezska. Bude doprovázena řadou edukativních programů reflektujících společnost, kulturu či historii.

Všechny výstavy doplní bohatý doprovodný program, který bude na mnoha místech České i Slovenské republiky připomínat toto významné výročí.

Zdroj: TZ NM