Lucerna na věži Historické budovy Národního muzea odhalila svá tajemství

Ve čtvrtek 12. května 2016 se za přítomnosti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše otevřela zapečetěná schránka z makovice lucerny na hlavní věži Historické budovy Národního muzea. Ta byla do makovice lucerny vložena při rozsáhlých opravách budovy roku 1972 zaměstnanci Jihočeského podniku pro údržbu památek Pelhřimov. Nyní se po 44 letech tajemná schránka znovu dostala na světlo z důvodu generální rekonstrukce Historické budovy, která úspěšně pokračuje. Schránka obsahovala pamětní záznam od tehdejších zaměstnanců Národního muzea, dále záznamy o provádění oprav vnějšího pláště budovy, dvě pamětní mince, dvě vydání deníku Večerní Praha z 20. dubna 1972 a svazek fotografií.

Schránka v Historické budově Národního muzea

Práce na rekonstrukci Historické budovy úspěšně pokračují dle schváleného harmonogramu, tak abychom v roce 2018 mohli oslavit 200. let od založení Národního muzea a 100. let od vzniku Československé republiky. Postupně odhalujeme různá tajemství této historické budovy, včetně nálezu schránky na nejvyšším místě muzea, kterou jsme dnes otevřeli,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Schránka byla vyjmuta také za přítomnosti Jana Munzara ze společnosti Pracom s.r.o., který dodává: „Bylo pro mne velkou ctí, že jsem byl požádán ze strany muzea, abych jako zástupce společnosti Pracom s. r. o., která provádí a zajišťuje restaurátorské práce budovy Národního muzea, vyjmul z útrob nejvyššího a nejméně dostupného místa tento historický odkaz, který naposledy spatřil světlo světa před 44 lety. Pocity, které se mě během tohoto aktu zmocňovaly, se nedají jednoduše popsat, jedná se o pocity plné emocí, nadšení, střádající úzkosti a vzrušení.“

Večerní Praha

V obsahu schránky se nacházel pamětní záznam od tehdejších zaměstnanců Národního muzea, dále záznamy o provádění oprav vnějšího pláště budovy, dvě pamětní mince, dvě vydání deníku Večerní Praha z 20. dubna 1972 a svazek fotografií, např. ze stavby sousedního Federálního shromáždění nebo z expozic Historické budovy Národního muzea. Předměty byly poté předány do rukou restaurátorů Národního muzea a po ukončení rekonstrukce hlavní věže Historické budovy se na toto místo opět umístí schránka s novým vzkazem pro další generace.

Kovová schránka je opatřena textem, který obsahuje datum uložení a dále jména pracovníků, kteří zde opravu prováděli.

  1. VI. 1972

Opravu provádí:

Kopecký František

Vít Jindrich

Minářů Jiří

Kmoch Zdeněk

Pracovníci JPPUP Pelhřimov

Rekonstrukce Historické budovy úspěšně pokračuje

Lešení v současné podobě dosáhlo své maximální výšky a umožnilo mimo otevření makovice lucerny zahájit také práce na odstrojování zlacených zdobných prvků a měděné krytiny kopule. Na věži restaurátoři provádí průzkumy kamenných prvků, tympanonů se sochařskou výzdobou a říms a odebírají vzorky k analýzám a rozborům. Tyto činnosti jsou současně prováděny i na korunní římse s balustrádou a na vlastní sochařské výzdobě.

Zdroj: TZ NM