Reklama na lešení při opravě fasády Historické budovy Národního muzea

Pražané i návštěvníci Prahy procházející Václavským náměstím nemohli v posledních dnech přehlédnout, že lešení při rekonstrukci fasády Historické budovy Národního muzea zakrývá plachta s komerční reklamou. Ta zde bude umístěna po dobu nezbytnou pro opravy historické fasády muzea – od dubna 2016 do konce roku 2017.

Národní muzeum, 14. 4. 2016
Národní muzeum (14. 4. 2016), foto: https://twitter.com/budzes

Po dobu rekonstrukce fasády Historické budovy Národního muzea bude na plachtě zakrývající lešení zobrazena fotoreprodukce fasády budovy s částmi věnované komerční reklamě.

Rozhodnutí Národního muzea o využití plachty ke komerčním účelům bylo podmíněno ekonomickými faktory. Po uzavření Historické budovy Národního muzea je instituce v situaci, kdy musí řešit zásadní propad příjmů plynoucí ze vstupného a tržeb za pronájmy prostor nyní opravované budovy, zároveň i přes lepšící se hospodářskou situaci stále zápasí s dlouhodobým podfinancováním. Ministerstvo kultury ČR jako zřizovatel Národního muzea každoročně s velkým pochopením pomáhá tuto situaci řešit, zároveň však zcela oprávněně po Národním muzeu jako po zřizované příspěvkové organizaci požaduje vyvinout snahu o dosažení co největšího podílu vlastních příjmů organizace. Za takovéto situace by bylo nehospodárné nevyužít možnost navýšení příjmů do státního rozpočtu z komerční sféry. V případě, že by na budově nebyla umístěna plachta s reklamou a reliéfem budovy, bylo by lešení zakryto pouze zelenou stavební plachtou. Veškeré příjmy z této reklamy bude Národní muzeum investovat zpět do návštěvnických služeb, především do akcí zaměřených na vzdělávání.

Sleduji diskuze na sociálních sítích ohledně reklamy na budově Národního muzea a i já si dokáži představit hezčí a nápaditější využití plachty na lešení, ovšem již si nedokáži představit, kde by se na to mimo komerční reklamu vzaly finanční prostředky. Většina věcí v životě je otázkou kompromisu a myslím si, že reklama na pozadí fasády budovy, z jejíhož výtěžku uděláme pro veřejnost několik hezkých výstav, je estetičtější, než zelená stavební plachta. Nemůžeme si dovolit odmítat peníze za situace, kdy stát nemá prostředky ani na najmutí několika špičkových specialistů, kteří by nám pomohli vybudovat vskutku moderní expozice v novém Národním muzeu,“ glosuje otázku reklamy generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Umístění ochranné plachty s potiskem je součástí stavebního povolení na rekonstrukci ze dne 24. 10. 2012 a je provedeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením č. 26/2005 Sb. a nařízením č. 9/2007 Sb. Magistrátu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Reklamní potisk na plachtě dodržuje kritéria, týkající se především poměru plochy komerčního využití potisku plachty, které nesmí přesáhnout (a nepřesahuje) 20 % celkové plochy plachty. Poskytovatel reklamy byl vybrán na základě veřejné soutěže, kdy rozhodujícím kritériem byla cena. Národní muzeum si smluvně zajistilo právo posoudit a případně odmítnout reklamu, která by působila nevhodně či urážlivě.

Zdroj: TS NM, foto: https://twitter.com/budzes, díky moc.