Recenze: Dva kamarádi

V neděli 24. dubna proběhla v Městském muzeu Žamberk vernisáž výstavy, na kterou jsme vás před nějakou dobou zvali. Výstava Dva kamarádi s podtitulem Sočská fronta očima dvou přátel přibližuje velice zajímavou formou první světovou válku, respektive její italskou frontu.

Sočská fronta je úsek jihozápadní fronty podél řeky Soči – Italové ji znají pod názvem Isonzo. Boje probíhaly v letech 1915 – 1917 a pokud hledáte někoho slavného, kdo tam pobýval, poslouží docela dobře například Fráňa Šrámek – notoricky známé dílko Píšou mi psaní sice pojednává o povolávacím rozkazu po kterém se umělec ocitl na haličské frontě, nicméně již o rok později dělal pétépáka na Soče.
My ovšem nepotřebujeme umění, potřebujeme vidět a cítit, jak to tam vypadalo doopravdy – bez básnických kliček, metafor a jiného haraburdí. Takže potřebujeme pečlivého zapisovatele, který nemá básnické střevo, a někoho, kdo dodá obrazový materiál. A přesně takováhle dvojka se na sočské frontě sešla a shodou neuvěřitelných náhod se podařilo dát tyto podklady dohromady a uspořádat sice nevelkou, ale naprosto unikátní výstavu.
Tím pečlivým zapisovatelem je Jan Burian, zedník odvedený dva roky po vyučení k c. & k. pěšímu pluku č. 98. S touto jednotkou prošel ruskou frontu a pak byl převelen k 20. pěší brogádě, kde sloužil jako spojař až do konce války. Jan Burian si pečlivě zaznamenával dění na frontě – za dobu působení na Soči popsal sedm sešitů a přivezl je domů společně se třemi stovkami fotografií.
jan burian
Jan Burian
Mgr. Jaroslav Čada, který se Burianovými deníky probíral, byl překvapen úrovní fotografií – syrové reportážní obrázky byly proloženy západy slunce či krajinnými kompozicemi. Kdo byl oním záhadným malířem používajícím světlo jako štětec ovšem nikdo netušil. Dokud se na rubu jedné z fotografií od nějakého Tondy z Hronova nenašlo razítko fotoateliéru Antonína Fuchse.
fuchs
Antonín Fuchs
Další pátrání potvrdilo, že oním záhadným fotografem je skutečně Antonín Fuchs, žák Jana Nepomuka Langhanse. Fuchs byl odveden na vojnu ve svých dvaačtyřiceti letech a sloužil na sočské frontě jako válečný fotograf měřičského oddělení. Pokud jste někde viděli nějakou fotografii, kde je Alois Jirásek společně s T. G. Masarykem, pak je téměř jistě jejím autorem právě Antonín Fuchs. Originální skleněné desky se souborem fotografií byly bohužel zničeny při likvidaci ateliéru v polovině dvacátého století a tak jsou kopie, které si přivezl Jan Burian jedinými dochovanými obrázky, které se ze sočského působení Antonína Fuchse dochovaly.
1917
Soča, 1917 (Foto: Antonín Fuchs)
Výstava je koncipována jako soubor panelů, kdy úryvky z Burianova deníku doplňují Fuchsovy fotografie a jejím jediným nedostatkem je omezený prostor Městského muzea – tento soubor by si rozhodně zasloužil rozsáhlejší expozici.
Vernisáž samotná (mimo přivítání vnoučat obou veteránů a místního starosty) sestávala hlavně z informací o mužích, kteří materiál vytvořili, představení dobové výstroje c. & k. i italského vojska a provedení dobových písní.
Autory výstavy jsou Mgr. Jaroslav Čada, Mgr. Boris Ekrt a Mgr. Petr Hažmuka a v Městském muzeu Žamberk je ke shlédnutí do 19. června 2016.