Zemanův film Baron Prášil bude digitálně restaurován

Po úspěšném digitálním restaurování Vynálezu zkázy započaly práce na dalším filmovém skvostu režiséra Karla Zemana, filmu Baron Prášil. Film projde obnovou díky projektu Čistíme svět fantazie, který je společným projektem Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana a České televize ve spolupráci s Universal Production Partners (UPP). Projekt je dále podporován Ministerstvem kultury a Státním fondem kinematografie České republiky.

Film Baron Prášil

Digitálně zrestaurovaný film bude mít slavnostní premiéru v polovině roku 2016. Projekt Čistíme svět fantazie si již během prvního roku svého fungování dosáhl i na cenu – získal druhé místo Cen Fóra dárců 2015 za sbírkový počin roku, a to veřejnou sbírku. Letošní druhý ročník projektu byl zahájen nominací projektu na Českého lva za mimořádný počin v oblasti audiovize.
Cílem projektu Čistíme svět fantazie je digitálně zrestaurovat tři vybrané české filmy ze Zlatého fondu české kinematografie z produkce Karla Zemana, představit je široké veřejnosti
a zajistit jejich uchování v nejvyšší možné kvalitě i pro budoucí generace.

V létě byl úspěšně dokončen zmiňovaný Vynález zkázy, a na právě probíhající digitální restaurování Barona
Prášila naváže film Cesta do pravěku. V Zemanově hravém podobenství světoznámé knihy Gottfrieda Augusta Bürgera se vyprávění samolibého barona Prášila prolíná s romantickým příběhem novodobého fantasty Toníka, jenž se stává baronovým sokem v lásce. Vedle Miloše Kopeckého v titulní roli se ve filmu objevuje tehdejší česká herecká elita včetně Jany Brejchové nebo Jana Wericha. Po výtvarné stránce se Zeman inspiroval rytinami knižního vydání z roku 1862, jejichž autorem je jeden z největších ilustrátorů 19. století Gustav Doré.

Fantaskní dobrodružství zpestřené unikátními triky i vtipnými dialogy získalo mnoho zahraničních cen, mimo jiné z festivalů v Cannes či v Locarnu. Americký režisér Terry
Gilliam – člen legendární skupiny Monty Python – při natáčení dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman prozradil, že Karel Zeman byl pro něj ohromnou inspirací. Film Baron Prášil bude restaurován do podoby, v jaké ho mohli vidět diváci v době jeho premiéry. Při procesu digitálního restaurování dohlíží odborná komise v čele s pověřeným restaurátorem na pečlivé dodržování všech podmínek tak, aby nedocházelo ke změnám uměleckého záměru režiséra a nebyly překročeny technologické limity doby, v níž konkrétní dílo vznikalo.

Nejde tedy o vydání nové, modernější verze filmu, ale o identické digitálně zrestaurované provedení, vycházející z původních filmových negativů, referenčních kopií, ale i historického průzkumu daného restaurovaného díla. Baron Prášil je tak dalším (v pořadí již šestým) dílem, které získá digitální podobu díky podpoře Nadace české bijáky. Ač v současné době kolem digitálního restaurování filmů probíhá vleklý spor mezi NFA a Asociací českých kameramanů, Nadace se i nadále zasazuje za digitální restaurování českých filmů v nejvyšší možné kvalitě a garantuje divákům i svým podporovatelům, že i tentokrát si budou moci vychutnat stejný film, jaký viděli diváci při jeho premiéře. Stěžejním cílem Nadace je totiž přiblížit skvosty české kinematografie divákům napříč světem a kulturami a uchovat je pro budoucí generace jako dílo živé a nikoliv pouze na policích archivů.

Společnost UPP, která digitální restaurování provádí, má v tomto oboru jedinečné postavení na českém, ale i mezinárodním poli a je zárukou kvalitního výsledku. Hlavním restaurátorem
je Ivo Marák ze společnosti UPP, v expertní komisi znovu zasedl i přední americký odborník v oblasti archivace a restaurování filmů James Mockoski, který měl supervizi nad digitálním restaurováním Vynálezu zkázy.

Zdroj: TZ Nadace české bijáky