Výstava: Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu (5. 2. – 4. 9. 2016)

Afghánistán je dnes často vnímán jako vzdálená země poznamenaná četnými válečnými a vojenskými konflikty. I přesto se zde rozvinula jedinečná a velmi pestrá kulturní tradice.

Výstava Afghánistán

V roce 2014 došlo během pracovní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Afghánistánu k podpisu memoranda mezi Ministerstvem kultury Afghánské islámské republiky a Národním muzeem České republiky. Podepsání memoranda bylo významným krokem k realizaci výstavy jedinečných předmětů z Afghánského Národního muzea.

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu (5. 2.– 4. 9. 2016) návštěvníky přenese do této krajiny a představí jim průběh rozmanitých afghánských dějin, staré civilizace a významné obchodní kontakty, které měly na vývoj této oblasti rozhodující vliv. Vystaveny budou jedinečné předměty zapůjčené z kábulského Národního muzea Afghánistánu, především památky afghánského buddhismu z období 1. až 9. století po Kr. doložené zejména archeologickými výzkumy na lokalitě Mes Ajnak.
Afghánské lokality a památky jsou v současné době velmi ohrožené. Předměty zapůjčené na výstavu byly v České republice podrobeny odbornému průzkumu. Následně byly restaurovány a konzervovány, Národní muzeum tím přispívá k záchraně kulturního dědictví této země.

Výstavu také doprovodí předměty a fotografie ze sbírek Vojenského historického ústavu, které představí účast českých vojáků v Afghánistánu.

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Zdroj: TZ NM