Kurzy pro řemeslníky – památková obnova historických staveb

Mezeru mezi důkladným restaurováním a běžným řemeslem vyplní absolventi kursů vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb, který brzy zahájí Národní památkový ústav. Po úspěšném loňském zkušebním ročníku spustí NPÚ jedinečný projekt v listopadu na pracovišti v Telči.

Ruční tesání

V osmi řemeslných (pro obory zedník, štukatér, kameník, malíř a natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř) a jednom teoretickém kursu si zájemci osvojí dovednosti a znalosti potřebné pro památkovou obnovu historických staveb, které přesahují běžnou kvalifikovanou práci řemeslníka a tvoří jakýsi mezičlánek k práci restaurátorů. Absolventi získají certifikát, jímž se budou moci prokazovat v případě, že se budou ucházet o práci na obnově kulturních památek.

Kursy seznámí řemeslníky se současnými i tradičními postupy obnovy kulturního dědictví. Teoretická část je zasvětí do základů památkové péče, objasní jim, na co vše se vztahuje, jaký má význam a jakými nástroji lze památky chránit. Důraz je však kladen především na praktickou výuku, která se bude odehrávat přímo na památkových objektech.

Devátý, „teoretický“ kurs nazvaný památková péče a příprava a realizace památkové obnovy je určen vlastníkům a správcům památek, stavbyvedoucím i úředníkům. Seznámí je s východisky památkové péče, její historií a poskytne jim základní orientaci v praktické péči o stavební památky – včetně výuky v terénu.

Každý kurs sto hodin rozdělených mezi teoretickou a praktickou část; teoretická bude probíhat především v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Telči, praktická převážně na okolních památkách. Výuku obohatí instruktážní videa. Přihlášky na kursy, které potrvají rok – od listopadu do podzimu 2016 – je možné zasílat již nyní; veškeré informace najdou zájemci na webu www.obnovakulturnihodedictvi.cz a video-ukázky z kursů loňského pilotního ročníku na www.youtube.com/watch?list=PLZgJmohI4Y6csNdtF59cZoX2zWKGQaTXG&v=bc1RujaBr4k

„Je to první kurs tohoto typu v České republice a zájem řemeslníků o loňský program prokázal, že je o tuto oblast zájem,“ konstatuje odborná garantka projektu Martina Indrová, ředitelka NPÚ, ÚOP v Telči. Program, který loni probíhal v Telči „na zkoušku“, úspěšně absolvovalo osmdesát účastníků, kteří díky němu získali nové kontakty zkušenosti a zcela jistě získali výhodnější pozici na trhu práce. „Památky tak navíc získaly nové příznivce, schopné využít při obnově tradiční postupy a technologie. Věřím, že to napomůže zachování našeho historického dědictví a jeho autenticity,“ doplnila Martina Indrová.

Informace:

Mgr. Martin Mejstřík, koordinátor projektu

tel.: 777 454 385

email: mejstrik.martin@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

Hradecká 6, 588 56 Telč

www.obnovakulturnihodedictvi.cz

Zdroj: TZ NPÚ