Rodokmen oživuje ztracenou paměť, jeho vytvoření zajistí odborníci

Zajímáte se o historii vašeho rodu? Kdo jste a odkud jste přišli, čím byli vaši předkové, jak žili? Pátrání po předcích je nejen budováním mostů mezi minulostí, přítomností a budoucností, ale hlavně poznáním sama sebe.

Sestavováním nejen rodokmenů se zabývá genealogie, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. V poslední době je velmi populární především díky digitalizovaným matrikám. Mnozí si tak sestavují rodokmen sami. Představuje to náročnou práci, protože je nutné hledat ve starých záznamech psaných kurentem, často v němčině nebo latině. Je nutné se také dobře orientovat ve starých mapách, vyznat ve farnostech, v zápisech v gruntovních knihách, vědět co je berní rula a zvládat mnoho dalších věcí.

Pro sestavování rodokmenů je, jak je vidět, potřeba mnoho zkušenosti a dostatek času. Pokud nemáte jedno nebo druhé, pak můžete využít služeb profesionálních genealogů. Na webu Rodokmeny Zdeňka najdete nabídku nejen na sestavování rodokmenů, ale také pomoc při vašem vlastním pátrání. Paní Zdeňka věnuje každému klientovi individuální péči podle jeho potřeb, přání či finančních možností.

V problematice rodokmenů bývá trochu zmatek v pojmech. Proto je dobré si ujasnit ty základní.

Pokud budeme sledovat pouze mužskou (otcovskou) linii předků, pak mluvíme skutečně o rodokmenu. Jde vlastně o nejjednodušší formu rodinného stromu, kdy pátráme po nositelích stejného jména (příjmení). I když se jedná o základ rodinné historie, pátrání může být poměrně náročné. Na území Čech a Moravy jsou některé matriky dochované až do 17. století, takže se lze dostat teoreticky k 10. – 13. generaci. V nejstarším období se v matrikách uváděly pouze základní informace a rodinnou historii je tak většinou nutné doplňovat z jiných zdrojů.

Často si lidé pod pojmem rodokmen představují tzv. vývod. Sestavení vývodu je nejčastější požadavek při pátrání po předcích. Podobně jako u rodokmenu se vychází z určené osoby a sleduje se linie jejích předků. Na rozdíl od rodokmenu však po mužské i ženské linii. Znamená to, že v 1. generaci, což jsou rodiče určené osoby, to je otec a matka, ve 2. generaci jejich otcové a matky, což jsou již 4 osoby. Takto můžeme postupovat dále až třeba k 7. generaci, která zahrnuje 128 osob (pokud jsou známy všechny osoby).

Poslední, nikoliv nejméně významnou, formou uspořádání rodinné linie je rozrod. Jedná se o všechny potomky určeného jedince. Většinou jde o sledování původu například šlechtických rodů nebo významných lidí (umělci, vědci apod.). Sestavení rozrodu je velmi náročná činnost, protože se často nelze opřít o logické vazby (linie předků) a je nutné procházet matriky stránku po stránce a prozkoumat řadu dalších historických podkladů. Při vytváření rozrodu lze postupovat dvěma způsoby: buď sledujeme jedno příjmení, a pak zahrnujeme jen osoby nesoucí toto příjmení, nebo sledujeme potomky synů i dcer, bez ohledu na příjmení.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

komerční sdělení