Komentované prohlídky Muzea hlavního města Prahy – Rudolfínští mistři a Holešovice-Bubny

18. 12. 2014 v 16 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek s autorkou výstavy PhDr. Eliškou Fučíkovou, CSc.

Objednávejte se, prosím, předem na e-mailové adrese behenska@muzeumprahy.cz nebo na telefonním čísle 221 012 940.
Vstupné na komentovanou prohlídku výstavy 30,- Kč

Sraz ve vestibulu hlavní budovy muzea.

Termíny pro rok 2015:
22. 1. 2015, 19. 2. 2015, 19. 3. 2015 vždy od 17 hodin


 

Muzeum Hlavního města Prahy


28. 1. 2015, 25. 2. 2015, 25. 3. 2015 vždy od 17hodin

Komentovaná prohlídka výstavy Holešovice-Bubny / V objetí Vltavy s autorem výstavy PhDr. Janem Jungmannem

Další výstava z cyklu Pražská historická předměstí představí tentokrát Holešovice a Bubny, které byly k Praze připojeny před 130 lety. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů se návštěvník seznámí se životem v této čtvrti a s jejími zmizelými uličkami. Pozornost je také věnována zdejšímu průmyslu, železniční a lodní dopravě, kulturním událostem i sportu.

Sraz ve vestibulu hlavní budovy muzea.

Vstupné na komentovanou prohlídku výstavy 30,- Kč.

Zdroj: TZ MHMP