Výstava: Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek (12. 11. 2014 – 29. 3. 2015)

Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 12. 11. 2014 do 29. 3. 2015 výstavu Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek.

Aachen, Diana

Jsou na ní vystaveny obrazy, sochy a grafiky, které byly kdysi součástí sbírek Rudolfa II. (1552–1612) na Pražském hradě. Po císařově smrti byly však jeho vzácné poklady rozptýleny do celého světa a jsou dnes součástí evropských a amerických galerií a muzeí. Rudolfínská díla, která se v minulosti dostala do soukromých sbírek, se čas od času objevují na světových aukcích.

Tam je často kupují také čeští sběratelé. Jejich zásluhou se tak vracejí do Čech umělecká díla, která tvořila významnou součást národního kulturního dědictví a nyní ho opět obohacují. Souborně budou tato díla, zakoupená na aukcích v posledních patnácti letech, zpřístupněna veřejnosti poprvé.

Vystavena jsou díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachena, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, několik zajímavých dosud anonymních rudolfínských děl a také soubor grafických listů. Muzeum hlavního města Prahy doplnilo výstavu o několik exponátů ze svých sbírek.

Zdroj: http://www.muzeumprahy.cz/tiskove-zpravy/